Voorwaarden
Betaling geschiedt contant bij uitladen, tenzij bij bestelling van het transport anders is overeengekomen.

Laden
In onze prijzen is ½ uur inladen berekend. Als het laden meer dan een ½ uur kost, wordt € 35 + btw per begonnen extra ½ uur in rekening gebracht. Wij zijn niet aansprakelijk voor schrammen die of letsel dat het paard tijdens het laden kan oplopen.

Annuleren
Voor transporten binnen Denemarken:
het transport kan tot 24 uur voor het geplande vertrek kosteloos worden geannuleerd. Als het transport minder dan 24 uur voor het geplande vertrek wordt geannuleerd, wordt de complete oorspronkelijk overeengekomen prijs gefactureerd.

Annuleren
Voor transporten van/naar het buitenland:

het transport kan tot 4 etmalen voor het geplande vertrek kosteloos worden geannuleerd. Als het transport minder dan 4 etmalen voor het geplande vertrek wordt geannuleerd, wordt 50% van de oorspronkelijk overeengekomen prijs gefactureerd. Als het transport minder dan 24 uur voor het geplande vertrek wordt geannuleerd, wordt de complete oorspronkelijk overeengekomen prijs gefactureerd.