Faciliteter på lastbilen:
Vatten, foder och hö under transport.
Mekanisk ventilation.
Fönster framför och bakom hästarna för optimal utvädring.
Halksäker gummibeläggning.
Luftfjädring på alla axlar ger perfekt komfort för hästen.
Mellanvägg vid varje häst.
Alla mellanväggar kan justeras efter hästens behov.
Möjlighet till dubbel plats för ston med föl bredvid.
Lastbilen kan uppdelas i boxar.
GPS-övervakad transport efter gällande regler.
Elektronisk temperaturövervakning.