Villkor:
Vår betalningspolicy är kontant betalning vid avlastning, om inget annat avtalats vid beställningen av transporten.

Lastning:
I våra priser ingår en halvtimme för lastning. Tar lastningen mer än denna halvtimme, tillkommer 35 euro + moms per påbörjad halvtimme. Vi tar inget ansvar för skråmor och skador, som hästen kan ha fått i samband med lastning.

Avbeställning:
För transporter i Danmark:

Transporten kan avbeställas fram till 24 timmar före planerad avgång utan kostnad för Er. Avbeställs transporten inom 24 timmar före planerad avgång faktureras 100 % av det pris som ursprungligen avtalats.

Avbeställning:
För transporter till/från länder utanför Danmark:

Transporten kan avbeställas fram till 4 dygn före planerad avgång utan kostnad för Er. Avbeställs transporten inom 4 dygn före planerad avgång faktureras 50 % av det pris som ursprungligen avtalats. Avbeställs transporten inom 24 timmar före planerad avgång faktureras 100 % av det pris som ursprungligen avtalats.